Wendebake 60/60

  Artikelnr. Ausführung Einheit
25861IR rechtsweisend 1 Stück
25861I rechts-/linksweisend 1 Stück
25861IL linksweisend 1 Stück
25861IRR rechts-/rechtsweisend 1 Stück
25861IROLP einseitig, Pfeilfolie 1 Stück
25861IP rechts-/linksweisend, Pfeilfolie 1 Stück
25861RRP rechts-/rechtsweisend, Pfeilfolie 1 Stück

Wendebake 60/60

Artikelnr. Ausführung Einheit
25861IR rechtsweisend 1 Stück
25861I rechts-/linksweisend 1 Stück
25861IL linksweisend 1 Stück
25861IRR rechts-/rechtsweisend 1 Stück
25861IROLP einseitig, Pfeilfolie 1 Stück
25861IP rechts-/linksweisend, Pfeilfolie 1 Stück
25861RRP rechts-/rechtsweisend, Pfeilfolie 1 Stück